The 2nd QTRC 2015 - Gomoku Rating

The 2nd QTRC 2015

Place: Moscow, Russian Renju Association

Start: 2015-03-07, End: 2015-03-09

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 55

Round 1
Black Result White
Sedov Andrey 1972.10 0 : 1 2514.67 Kozhin Mikhail
Lebedev Alexey 2109.24 0 : 1 2500.37 Tarannikov Yuriy
Muratov Ilya 2499.75 1 : 0 2146.35 Mokeev Vladimir
Osipov Denis 2485.37 0.5 : 0.5 1984.00 Rumyantseva Ekaterina
Katsev Ilya 2274.21 1 : 0 2339.61 Taiblin Yuriy
Smirnov Anatolie 2255.09 1 : 0 2064.34 Sadelov Igor
Gorbachev Dmitriy 1979.27 0 : 1 2247.63 Sinitsyn Vladimir
Averina Anna 1756.04 0 : 1 2246.66 Bogatyrev Aleksandr
Round 2
Black Result White
Smirnov Anatolie 2255.09 0 : 1 2514.67 Kozhin Mikhail
Sinitsyn Vladimir 2247.63 0 : 1 2500.37 Tarannikov Yuriy
Muratov Ilya 2499.75 1 : 0 2246.66 Bogatyrev Aleksandr
Osipov Denis 2485.37 1 : 0 2274.21 Katsev Ilya
Rumyantseva Ekaterina 1984.00 0 : 1 2339.61 Taiblin Yuriy
Averina Anna 1756.04 0 : 1 2146.35 Mokeev Vladimir
Gorbachev Dmitriy 1979.27 1 : 0 2109.24 Lebedev Alexey
Sedov Andrey 1972.10 0 : 1 2064.34 Sadelov Igor
Round 3
Black Result White
Osipov Denis 2485.37 1 : 0 2514.67 Kozhin Mikhail
Tarannikov Yuriy 2500.37 0.5 : 0.5 2499.75 Muratov Ilya
Taiblin Yuriy 2339.61 1 : 0 1979.27 Gorbachev Dmitriy
Sviridov Andrey 2309.95 1 : 0 2109.24 Lebedev Alexey
Smirnov Anatolie 2255.09 1 : 0 2274.21 Katsev Ilya
Sinitsyn Vladimir 2247.63 1 : 0 2146.35 Mokeev Vladimir
Bogatyrev Aleksandr 2246.66 1 : 0 2064.34 Sadelov Igor
Rumyantseva Ekaterina 1984.00 0.5 : 0.5 1972.10 Sedov Andrey
Round 4
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2500.37 0 : 1 2514.67 Kozhin Mikhail
Muratov Ilya 2499.75 0 : 1 2485.37 Osipov Denis
Bogatyrev Aleksandr 2246.66 0 : 1 2339.61 Taiblin Yuriy
Sviridov Andrey 2309.95 1 : 0 1979.27 Gorbachev Dmitriy
Mokeev Vladimir 2146.35 0 : 1 2274.21 Katsev Ilya
Smirnov Anatolie 2255.09 0 : 1 2247.63 Sinitsyn Vladimir
Lebedev Alexey 2109.24 1 : 0 1972.10 Sedov Andrey
Sadelov Igor 2064.34 1 : 0 1756.04 Averina Anna
Round 5
Black Result White
Taiblin Yuriy 2339.61 0.5 : 0.5 2514.67 Kozhin Mikhail
Bogatyrev Aleksandr 2246.66 0 : 1 2500.37 Tarannikov Yuriy
Smirnov Anatolie 2255.09 0 : 1 2499.75 Muratov Ilya
Sinitsyn Vladimir 2247.63 0 : 1 2485.37 Osipov Denis
Sviridov Andrey 2309.95 1 : 0 2064.34 Sadelov Igor
Rumyantseva Ekaterina 1984.00 0 : 1 2274.21 Katsev Ilya
Mokeev Vladimir 2146.35 1 : 0 1979.27 Gorbachev Dmitriy
Lebedev Alexey 2109.24 1 : 0 1756.04 Averina Anna
Round 6
Black Result White
Katsev Ilya 2274.21 0 : 1 2514.67 Kozhin Mikhail
Tarannikov Yuriy 2500.37 1 : 0 2485.37 Osipov Denis
Muratov Ilya 2499.75 0.5 : 0.5 2339.61 Taiblin Yuriy
Sinitsyn Vladimir 2247.63 0 : 1 2309.95 Sviridov Andrey
Rumyantseva Ekaterina 1984.00 0 : 1 2255.09 Smirnov Anatolie
Bogatyrev Aleksandr 2246.66 1 : 0 2109.24 Lebedev Alexey
Sadelov Igor 2064.34 0 : 1 2146.35 Mokeev Vladimir
Averina Anna 1756.04 0 : 1 1972.10 Sedov Andrey
Round 7
Black Result White
Muratov Ilya 2499.75 0.5 : 0.5 2514.67 Kozhin Mikhail
Tarannikov Yuriy 2500.37 1 : 0 2339.61 Taiblin Yuriy
Osipov Denis 2485.37 1 : 0 2309.95 Sviridov Andrey
Smirnov Anatolie 2255.09 0 : 1 2146.35 Mokeev Vladimir
Sinitsyn Vladimir 2247.63 0 : 1 2246.66 Bogatyrev Aleksandr
Rumyantseva Ekaterina 1984.00 1 : 0 2109.24 Lebedev Alexey
Sedov Andrey 1972.10 1 : 0 1979.27 Gorbachev Dmitriy