The 2nd QTRC 2017 - Gomoku Rating

The 2nd QTRC 2017

Place: Moscow, Russian Renju Association

Start: 2017-02-23, End: 2017-02-25

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 56

Round 1
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2573.21 1 : 0 2029.38 Sadelov Igor
Petrenko Dariya 2185.15 0 : 1 2565.01 Osipov Denis
Kachaeva Ilona 1959.92 0 : 1 2513.34 Kachaev Denis
Muratov Ilya 2505.98 1 : 0 1735.03 Volkova Tatiana
Katsev Ilya 2336.43 1 : 0 1966.91 Andreev Sergey
Gorbachev Dmitriy 2062.87 0 : 1 2259.04 Lebedev Alexey
Bogatyrev Aleksandr 2209.74 1 : 0 2179.81 Yanov Artem
Sinitsyn Vladimir 2190.60 1 : 0 1955.96 Komarova Oxana
Round 2
Black Result White
Sinitsyn Vladimir 2190.60 0 : 1 2573.21 Tarannikov Yuriy
Osipov Denis 2565.01 1 : 0 2259.04 Lebedev Alexey
Katsev Ilya 2336.43 0 : 1 2513.34 Kachaev Denis
Bogatyrev Aleksandr 2209.74 0 : 1 2505.98 Muratov Ilya
Gorbachev Dmitriy 2062.87 0 : 1 2185.15 Petrenko Dariya
Yanov Artem 2179.81 0.5 : 0.5 1735.03 Volkova Tatiana
Sadelov Igor 2029.38 0 : 1 1955.96 Komarova Oxana
Kachaeva Ilona 1959.92 1 : 0 1966.91 Andreev Sergey
Round 3
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2573.21 1 : 0 2513.34 Kachaev Denis
Muratov Ilya 2505.98 1 : 0 2565.01 Osipov Denis
Katsev Ilya 2336.43 0 : 1 2185.15 Petrenko Dariya
Bogatyrev Aleksandr 2209.74 0 : 1 2259.04 Lebedev Alexey
Kachaeva Ilona 1959.92 0 : 1 2190.60 Sinitsyn Vladimir
Yanov Artem 2179.81 1 : 0 1955.96 Komarova Oxana
Andreev Sergey 1966.91 0 : 1 2062.87 Gorbachev Dmitriy
Volkova Tatiana 1735.03 0 : 1 2029.38 Sadelov Igor
Round 4
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2573.21 1 : 0 2505.98 Muratov Ilya
Osipov Denis 2565.01 1 : 0 2190.60 Sinitsyn Vladimir
Lebedev Alexey 2259.04 0.5 : 0.5 2513.34 Kachaev Denis
Katsev Ilya 2336.43 1 : 0 1955.96 Komarova Oxana
Kachaeva Ilona 1959.92 0 : 1 2209.74 Bogatyrev Aleksandr
Petrenko Dariya 2185.15 1 : 0 2179.81 Yanov Artem
Gorbachev Dmitriy 2062.87 1 : 0 2029.38 Sadelov Igor
Volkova Tatiana 1735.03 0 : 1 1966.91 Andreev Sergey
Round 5
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2573.21 0 : 1 2565.01 Osipov Denis
Kachaev Denis 2513.34 1 : 0 2209.74 Bogatyrev Aleksandr
Muratov Ilya 2505.98 1 : 0 2185.15 Petrenko Dariya
Katsev Ilya 2336.43 1 : 0 2062.87 Gorbachev Dmitriy
Lebedev Alexey 2259.04 1 : 0 2190.60 Sinitsyn Vladimir
Kachaeva Ilona 1959.92 0 : 1 2179.81 Yanov Artem
Sadelov Igor 2029.38 1 : 0 1966.91 Andreev Sergey
Volkova Tatiana 1735.03 0 : 1 1955.96 Komarova Oxana
Round 6
Black Result White
Lebedev Alexey 2259.04 0 : 1 2573.21 Tarannikov Yuriy
Osipov Denis 2565.01 0 : 1 2336.43 Katsev Ilya
Muratov Ilya 2505.98 1 : 0 2513.34 Kachaev Denis
Sinitsyn Vladimir 2190.60 1 : 0 2209.74 Bogatyrev Aleksandr
Petrenko Dariya 2185.15 1 : 0 2029.38 Sadelov Igor
Yanov Artem 2179.81 0 : 1 2062.87 Gorbachev Dmitriy
Andreev Sergey 1966.91 1 : 0 1955.96 Komarova Oxana
Volkova Tatiana 1735.03 0 : 1 1959.92 Kachaeva Ilona
Round 7
Black Result White
Petrenko Dariya 2185.15 0 : 1 2573.21 Tarannikov Yuriy
Kachaev Denis 2513.34 0 : 1 2565.01 Osipov Denis
Muratov Ilya 2505.98 1 : 0 2336.43 Katsev Ilya
Komarova Oxana 1955.96 0.5 : 0.5 2259.04 Lebedev Alexey
Volkova Tatiana 1735.03 0 : 1 2209.74 Bogatyrev Aleksandr
Gorbachev Dmitriy 2062.87 1 : 0 2190.60 Sinitsyn Vladimir
Yanov Artem 2179.81 1 : 0 1966.91 Andreev Sergey
Sadelov Igor 2029.38 1 : 0 1959.92 Kachaeva Ilona